Usta ve çırak ilişkisinden akademik öğretime Türkiye’de eczacılık

Avrupa’da olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de, 19. yüzyılın ortalarına kadar eczacılık mesleği bir ustanın yanında tamamen pratik yoluyla öğreniliyordu. Avrupa’da olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de, 19. yüzyılın ortalarına kadar eczacılık mesleği bir ustanın yanında tamamen pratik yoluyla öğreniliyordu. Teorik öğretim, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de Eczacı Sınıfı’nın açılmasıyla başladı. Buraya girebilmek için rüştiye (ortaokul) ve […]

Usta ve çırak ilişkisinden akademik öğretime Türkiye’de eczacılık Read More »