Kasım 2017

Uykusuzluk sebepleri

Uykusuzluğa Sebep Olabilecek Şeyler

Neden Uyuyamıyorum Kafein; oldukça yaygın olarak kullanılan, kolaylıkla ulaşılabilen, merkezi sinir sistemi uyarıcısı bir maddedir. Sıklıkla uyanıklığı artırmak amaçlı kullanılır. Sosyal alışkanlıklar içinde de sık kullanılmaktadır. Kafeinin sadece çay ve kahvede olduğu sanılır, fakat çoğu ürünlerde kafein bulunur. kola, çikolata, karbonatlı içecekler (soda), enerji içecekleri farklı oranlarda kafein içerir. Yatma saatinden 30-60 dakika önce alındığında; […]

Uykusuzluğa Sebep Olabilecek Şeyler Read More »

Uyku bozukluğu ve anti depresanlar

Uyku Bozukluğu ve Antidepresanlar

ANTİDEPRESANLAR Pekçok antidepressan, antipsikotik, antiepileptik, diğer sedatizan psikotropik ilaçlar insomni semptomlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Antipskotiklerden ketiapin, antiepileptiklerden gabapentin, pregabalin, tiagabine gene bu amaçlarla kullanılmaktadır. Duruma göre bu yaklaşımlar etkili olmakla birlikte insomnili hastaların tedavisinde sağlık çalışanlarını yönlendirmek açısından kanıtlar yetersizdir. Daha fazla sedasyonun gerektiği ve bu ilaçların kullanıldığı komorbid durum varlığında problem yoktur. Ancak

Uyku Bozukluğu ve Antidepresanlar Read More »

Diş sıkma Bruksizm uyku

Uyku İle İlişkili Bruksizm

Uyku İle İlişkili Bruksizm Bruksizm ya da uykuda diş gıcırdatma, toplumda sık görülen ancak sadece belirli koşullarda hastalık olarak kabul edilen bir uyku bozukluğudur. • Uykuda dişlerin birbirine sürtülmesi veya artmış oranda çene sıkma • Çeneyi kapatan kaslarda fazik veya tonik kas aktivitesi artışı • Psikososyal faktörler, artmış anksiyete ve gerginlik ile tetiklenir. Tanı; A.

Uyku İle İlişkili Bruksizm Read More »

Uykuda bacak kırampları

Uykusa Bazak Kırampları ve Tedavisi

Uykusa Bacak Kırampları  Ağrı ile karakterize gece uykuda ortaya çıkan kas spazmlarıdır. Genellikle 60 yaş üsttü bireylerde görülür ve prevelansı yaş ile artar. Elektromyografik çalışmalar bacak kramplarının hiperaktif 2. motor nöronlarının yüksek frekanslı deşarjları sonucu olduğunu göstermektedir. Bu deşarjların nedeni belli değildir. Fakat elektrolit düzensizliği, lomber kanal stenozu, vasküler hastalıklar, gebelikte, kullanılan ilaçların yan etkileri

Uykusa Bazak Kırampları ve Tedavisi Read More »

Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu Tedavisi

UYKUDA PERİYODİK HAREKET BOZUKLUĞU VE UYKUDA BACAK KRAMPLARI TEDAVİSİ Uyku bozukları günlük nöroloji pratiğinde sık karşılaştığımız hastalık gruplarındandır. Güncel tedavi önerilerinin uygulanması hastaların memnuniyeti açısından önemlidir. Bu makalede uykuda periyodik hareket bozukluğu (UPHB) ve uykuda bacak krampları tedavisi hakkında literatür gözden geçirilerek kısa değerlendirme yapılacaktır. UYKUDA PERİYODİK HAREKET BOZUKLUĞU (UPHB) İlk kez 1953 yılında Symonds

Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu Tedavisi Read More »